Wat is het Regionaal Zorgakkoord?

Uitvloeisel van het Integraal Zorgakkoord is de wens regioplannen te maken waarbij gemeenten en zorgverzekeraars (in ons geval Het Zilveren Kruis als grootste zorgverzekering op de Noord-Veluwe) een leidende rol hebben. Het gaat om de regio Noord-Veluwe inclusief Zeewolde waar de volgende gemeenten samenwerken: Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Natuurlijk zijn er al samenwerkingsverbanden zoals Gezond Veluwe, rond de ouderenzorg en meer, maar daar heeft niet iedereen mee te maken en het zijn veelal geen gekozen gremia. Veel burgers willen invloed op zaken die hen aangaan en helpen bij het oplossen van complexe problemen. Het is ook een manier om betrokkenheid en kennis van burgers te vergroten.

De zorg in Nederland

De zorg in Nederland stevent af op een zorg-infarct, volgens sommigen hebben we die al. Veel zorgtaken stagneren door onder andere de toenemende vergrijzing en het personeelstekort. Met zorg bedoelen wij de huisarts, ziekenhuis, thuiszorg en paramedische behandelingen of – zorg; maar ook preventie, armoedebestrijding en tegengaan van eenzaamheid, dus welzijn, horen daarbij. Het afgelopen jaar organiseerde de Academie een aantal symposia en werkbijeenkomsten voor burgers over de zorg, waar overigens soms ook professionals aanwezig waren; ook zij zijn betrokken burgers.

Deze uitkomsten werden gecombineerd met (mail)reacties en gesprekken die als input dienden voor het Manifest Burgerperspectief op het regioplan voor de zorg op de Noord-Veluwe dat door Johan Hijnberg, directeur Gelderse Academie, op 7 december als inbreng van burgers is aangeboden aan de co-ordinerende wethouder voor de zeven deelnemende gemeenten Willem Krooneman en de regiodirecteur Rutger de Vries van Zilveren Kruis, die namens de zorgverzekeraars op de Noord-Veluwe optreedt.

Het manifest heeft mede bijgedragen aan het uiteindelijke Regioplan Zorg (Regionaal Zorgakkoord) dat op 31 december 2023 bekend wordt gemaakt. Het manifest is te vinden op www.gelderseacademie.nl

Op 14 december 2023 is door alle partijen, waaronder de Academie, officieel getekend om aan de hand van het regioplan gezamenlijk de concrete plannen te maken voor 2024. Het Regioplan Zorg is ingegeven door het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA).

Het manifest heeft mede bijgedragen aan het uiteindelijke Regioplan Zorg (Regionaal Zorgakkoord) dat op 31 december 2023 bekend wordt gemaakt. Het manifest is te vinden op www.gelderseacademie.nl

Op 14 december 2023 is door alle partijen, waaronder de Academie, officieel getekend om aan de hand van het regioplan gezamenlijk de concrete plannen te maken voor 2024. Het Regioplan Zorg is ingegeven door het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA).

Ben van Noort, voorzitter van de Gelderse Academie tekent het Regionaal Zorgakkoord, foto Studio Lusin
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud