Manifest Burgerperspectief op het regioplan voor de zorg op de Noord-Veluwe

Gelderse Academie op 7 december 2023, aantekeningen van de toespraak

In 2019 is de Gelderse Academie, als burgerinitiatief, begonnen met onderdeel Democratisch Burgerschap, ter versterking van de democratie. Het bestond uit een leergang met bijeenkomsten en workshops voor maatschappelijk leiders, bij ons zijn dat bestuurders-vrijwilligers die actief zijn in maatschappelijk veld. Na de eerste gezamenlijke bijeenkomst strooide Covid twee jaar roet in het eten.

Dit is een mooie gelegenheid om e.e.a. weer op te pikken

Het is meer dan noodzakelijk dat de burger meer invloed krijgt

Ook wij weten, het is geen panacee, maar:

 • Te complex voor de politiek (korte termijn)
 • Geld voor de zorg komt van ons burgers
 • Gezamenlijke denkkracht van burger en professional
 • Combineren van zorg en welzijn (al wordt daar niet positief over gedacht: geldstromen)

Hoe is het manifest tot stand gekomen

 • Op 17 maart v.d. jaar Symposium v.d. Gelderse Academie Wat doen we met de zorg i.d. toekomst: (Ben van Noort (specialist St. Jansdal en vz Gelderse Academie), Lucie Peijnenburg (Patiënten Federatie) en John Berends (CvdK Gelderland)
 • 6 sept bijeenkomst van de Gelderse Academie met burgers, waar ook professionals aanschoven
 • September: Vier werksessies, op thema: Chronisch zieken en ouderen, Mentale (on)gezondheid, Gezondheidsverschillen en Arbeidsmarktproblematiek, georganiseerd door het kernteam
 • 15  nov bijeenkomst van de Academie: eerste presentatie Zorgplan
 • Reacties per mail
 • Gesprekken met burgers
 • 7 dec. Bijeenkomst zorg en burger

Maar wat missen we door de bizarre snelheid van plannen maken: nog aan te werken in 2024, aangaan persoonlijk contact

 • Contact met burgers met niet-Nederlandse achtergrond Wel geprobeerd, maar nog niet gelukt
 • Wijken en buurten met minder welzijn en welvaart, idem
 • Contact met praktisch opgeleiden, scholen reageren niet
 • Burgers met een beperking
 • Jongeren en scholen, idem

Wat te doen

 • De burger toerusten met kennis en vaardigheden als tegenwicht tegen de professionals en hun belangen
 • Nadenken over de rol v.d. mantelzorgers i.d. toekomst
 • Partners zoeken zoals de bibliotheken
 • Belangrijkste: concretisering v.d. zaken die als route zijn aangegeven i.h. zorgplan
 • Voor de hele lange termijn: versterking van de basis om crises te lijf te gaan, want
  • het publieke domein is uitgekleed,
  • toezicht ontbreekt, om over handhaving maar niet te spreken
  • het belastingstelsel en de uitvoering is niet op orde, daar komt het geld vandaan

NB NOG EVEN EEN OPMERKING: Gelderse Academie IS GEEN BURGERVERTEGEN-WOORDIGING, WIJ ZIJN NIET DE ZOVEELSTE PARTIJ. WIJ FACILITEREN BURGERS, RUSTEN ZE TOE EN HELPEN HEN MET BURGERPARTICIPATIE. We dienen nu als vliegwiel

Als laatste: alsjeblieft niet nog meer analyses, rapporten en commissies, we kennen deze sabotagetools, maar concrete stappen zetten naar oplossingen, keuzes maken, stap voor stap,

Lange adem, ja, maar gezamenlijk moet dit lukken, we hebben geen keus.

Scroll to Top
Ga naar de inhoud