UITGEVERIJ ACADEMIA GELRICAE


De uitgeverij Academia Gelricae geeft boeken en e-books uit die te maken hebben met de onderwerpen die de Gelderse Academie aangaan.

ESSAY DEMOCRATISCH BURGERSCHAP, HENK BELTMAN


Welke mate van ongelijkheid en onverschilligheid kan een democratie verdragen?Er zijn verschillende opvattingen over burgerschap en diverse stijlen waarin leden van een gemeenschap hun burgerschap invullen. Bij de verschillende opvattingen gaat het om de vraag waaruit het lidmaatschap van een samenleving bestaat: staat de individuele rechtspositie centraal, gaat het om gezamenlijk vormgeven aan de inrichting van de samenleving of om een gevoel van erbij horen en zich verbinden? Burgers vullen op verschillende manieren hun burgerschap in. Sommigen zijn plichtsgetrouw en volgzaam, meer pragmatisch ingestelde burgers houden zich vooral bezig met hun eigen belang bezig. Sommigen zijn bereid maatschappelijke verantwoordelijkheden op zich te nemen, terwijl anderen zich buitenstaanders voelen en vervreemd van de samenleving.
Diverse ontwikkelingen tasten de idee van de gemeenschap en het algemeen belang aan. Zoals de individualisering, de neoliberale ideologie, de identiteitspolitiek van groepen, het falend burgerschapsonderwijs en de toename van kloven tussen gescheiden groepen (vooral tussen hoog en laag opgeleiden en tussen gevestigde inwoners en nieuwkomers). Ten slotte lijkt de rol van burger soms te zijn vervangen door de rollen van consument (van bedrijven) en klant (van maatschappelijke instellingen)
Dit essay behandelt deze vragen en geeft naast een analyse en duiding ook handvatten voor aanvulling van de representatieve democratie met elementen van directe democratie waarin burgers rechtstreeks kunnen meepraten over zaken die juist hen aangaan.

Over de schrijver
Henk Beltman studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht en promoveerde op de geschiedenis van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. Hij is onder meer werkzaam (geweest) bij een organisatie voor mensen met een beperking, een landelijk kennisinstituut en een belangenorganisatie voor kwetsbare burgers. Hij adviseert en ondersteunt burgerinitiatieven, adviesraden, cliëntenorganisaties en gemeenten over het sociaal domein, burgerparticipatie en lokale democratie.

Kopen bij:
Uitgeverij Academia Gelricae, € 13,70 (inclusief verzendkosten)
Bestellen via het contactformulier, factuur wordt meegezonden.

350 JAAR GELDERSE ACADEMIE IN HARDERWIJK


Een onderschatte universiteit, red. Liek Mulder en Willem Frijhoff

De Gelderse Academie heeft tijdens haar bestaan steeds een rol van betekenis gespeeld voor zowel Nederlandse als buitenlandse studenten en professoren. Het was lange tijd één van de vijf universiteiten die de Nederlanden telde, naast Leiden, Groningen, Franeker en Utrecht.
Dit boek schetst het ontstaan en verdere geschiedenis van de academie niet alleen aan de hand van beroemde studenten en promovendi als Boerhaave, Linnaeus en Staring, maar belicht ook de tijdgeest en het politieke en maatschappelijke klimaat waarin de universiteit een plaats had. Het roerige en soms schandalige studentenleven komt aan bod, maar ook de manier waarop de bevolking daar mee omging. Tijdens de veelbewogen patriottentijd lagen zowel de academie als de professoren onder vuur waarna de academie uiteindelijk in 1811 bij Keizerlijk Besluit door Napoleon werd opgeheven. Veel gebouwen van de universiteit zijn tot op de dag van vandaag te bewonderen in het academiekwartier van Harderwijk en worden in het boek beschreven, zoals de Snijcamer voor de anatomielessen (nu het Marius van Dokkum Museum), de Catharinakapel waar de colleges en promoties plaats vonden (waar opnieuw de huidige colleges plaatsvinden), een deel van de Hortus Botanicus, de professorenhuizen en het Linnaeustorentje.

Kopen bij:
Uitgeverij Gopher
Bruna Harderwijk, Donkerstraat 43
​Boekhandel Osinga, Dorpsstraat 20, Nunspeet

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud