GELDERSE ACADEMIE

Harderwijk was van 1648 tot 1811, dus gedurende ruim 160 jaar en tot 200 jaar geleden, de enige universiteitsstad in Gelderland waar men kon afstuderen. 

Wij houden de Gelderse Academie levend door in Harderwijk wetenschappelijke ontwikkelingen aan de orde te stellen en het culturele aanbod te versterken.

DE PLAATS WAAR WETENSCHAP EN SAMENLEVING BIJ ELKAAR KOMEN 


De Gelderse Academie stelt wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen aan de orde en draagt over door het organiseren van:

  • lezingen, 
  • cursorisch onderwijs, 
  • symposia, 
  • leergangen, en
  • een jaarlijks studium generale

voor een breed publiek.

Daarnaast vormen onderzoek en verkenning van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. 

DE OUDE ACADEMIE


Veel kennis over de oude Gelderse Academie bevindt zich in het Historisch Kenniscentrum Harderwijk. 

Bezoek vooral ook het Stadsmuseum Harderwijk of maak een afspraak met het Gilde van Harderwijker Stadsgidsen of Stichting Rondeel voor een academietour.

Bekijk hier een filmpje over de Universiteit Harderwijk.


Burgerparticipatie Regionaal Zorgakkoord

De zorg in Nederland

De zorg in Nederland stevent af op een zorg-infarct, volgens sommigen hebben we die al. Veel zorgtaken stagneren door onder andere de toenemende vergrijzing en het personeelstekort. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook welzijn. Het afgelopen jaar organiseerde de Academie een aantal symposia en werkbijeenkomsten voor burgers over de zorg en welzijn,

Deze uitkomsten werden gecombineerd met (mail)reacties en gesprekken die als input dienden voor het Manifest Burgerperspectief op het Regioplan voor de zorg op de Noord-Veluwe dat door Johan Hijnberg, directeur Gelderse Academie, op 7 december als inbreng van burgers is aangeboden aan de co-ordinerende wethouder voor de zeven deelnemende gemeenten Willem Krooneman en de regiodirecteur Rutger de Vries van Zilveren Kruis, die namens de zorgverzekeraars op de Noord-Veluwe optreedt.

Overhandiging van het manifest, v.l.n.r. Johan Hijnberg, Willem Krooneman en Rutger de Vries, foto Studio Lusin

Studium Generale Tromgeroffel op de Veluwe

De invloed van defensie op onze leefomgeving, 1850 tot nu

Als introductie op het wat grotere perspectief van dit Studium Generale heeft drs. Martijn Pijnenburg, historicus en wethouder van Cultuur, Economie en Duurzaamheid in Harderwijk, een inleiding gehouden over de invloed van de militairen in Harderwijk. Mocht u dit gemist hebben kunt u de uitgeschreven versie bij ons opvragen versie hier bij ons opvragen.


Woensdag 17 januari j.l. was het onderwerp:
De Veluwe vanuit militair perspectief, door prof. dr. Ben Schoenmaker, directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en bijzonder hoogleraar Militaire Geschiedenis in Leiden.

Hij sprak over de vele vormen van militaire bedrijvigheid die in de loop der jaren op de Veluwe werden gevestigd. We kunnen daarbij denken aan schietkampen, oefenterreinen, kazernes, mobilisatiecomplexen, opslagplaatsen, vliegvelden en commandobunkers.


Woensdag 21 februari j.l. was het onderwerp:
De voelbaarheid van de Koude Oorlog (1954-1991), door drs. Ben de Vries, Programmaleider Militair Erfgoed en Coördinator Internationaal bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Hij sprak over de vandaag nog steeds voelbare/zichtbaarheid van tijdens de Koude Oorlog door defensie gebouwde objecten en infrastructuur in Oost-Nederland.


Dinsdag 19 maart 2024, dr. ir. T.E.W. (Theo) Linders, Senior Adviseur Ecologie, ecoloog bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Granaten & sprinkhanen; Defensie als natuurbeheerder

Dr. Theo Linders is werkzaam als ecoloog bij het Rijksvastgoedbedrijf

Defensie is de op twee na grootste natuurbeheerder van Nederland en nergens is dit zichtbaarder dan op de Veluwe. Natuurlijk zijn de oefenterreinen in eerste instantie geen natuurgebieden, maar door het unieke gebruik ontstaat er ook unieke natuur. Dat heeft zijn oorsprong in de ontginning van de Woeste Gronden eind 19e eeuw en de rol die Defensie daarin speelde.


De colleges worden gegeven in de Catharinakapel, Klooster 1 in Harderwijk. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

Aanmelden wordt aanbevolen via deze link

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud