ARCHIEF CLEVERINGA LEZINGEN

Cleveringalezingen, samenwerking tussen Cleveringacomité Harderwijk, Leids Universitair Fonds en Gelderse Academie

Het Cleveringacomité Harderwijk is op 16 januari 2011 opgericht. Doel is het jaarlijks organiseren van de Cleveringalezing voor alumni van de Universiteit Leiden en andere geïnteresseerden. Deze bijeenkomst zal volgens universitaire traditie in november plaatsvinden. Dit alles in het licht van het gedachtegoed van professor Cleveringa, voorvechter van het praesidium libertatis ten tijde van WO II. Al sinds het einde van de Duitse bezetting herdenkt de Leidse universiteit het openlijke protest van professor Cleveringa tegen het ontslag van zijn joodse collega’s in 1940. De lezingen worden meestal geflankeerd door een alumnusspreker en studentspreker.


Cleveringabijeenkomst 2011: lezingen

 • Prof. dr. Breimer – De Universiteit anno 2011, Cleveringalezing
 • Drs. Froeling – ‘Student’ in oorlogstijd
 • Ruud de Vaan – Student in crisistijd

 Cleveringabijeenkomst 2012: Lezingen

 • Alumna Else Arendse de Wolff-Exalto (1937, draagster van het Verzetskruis): Studentes in het verzet
 • Studentenspreker Frank Planjer: Studentenleven in Leiden
 • Prof. dr. A.J.W. van der Does: Psychologische oorlogsvoering in verkiezingen. Cleveringalezing

Cleveringabijeenkomst 2013: Lezingen

 • Alumnuslezing – mr. J.P.J.M. Movig: Kampkinderen
 • Studentspreker Roosmarijn van Alphen: Een interdisciplinaire kijk op kindermishandeling en verwaarlozing vanuit de Minor Kindermishandeling
 • Mw. prof. dr. Alink: Kindermishandeling: ongrijpbaar en onbegrijpelijk? Cleveringalezing

   Cleveringabijeenkomst 2014: Lezingen

 • Prof. dr. F.P. Israel: Planeten overal, maar waar is iedereen? Cleveringalezing
 • Alumnuslezing door Drs. Ben van Noort: Familiekronieken en eigen ervaringen. Overpeinzingen over WO II van een alumnus
 • Studentspreker Patrick van Berlo LL.M. Msc: Migratiebeleid in Australië en de Stille Oceaan: Wanneer zijn de grenzen bereikt?

   Cleveringabijeenkomst 2015: Lezingen

 • Prof. Dr. Bernet Elzinga: ‘Back to the Roots’- over de invloed van nurture and nature op het volwassen emotionele brein-. Cleveringalezing
 • Alumnus Mariska Scheuer: lezing door de ouders van Mariska Scheuer: …”maar die vlag verlaten, nooit! …
 • Studentspreker Niels Westera: De ambitie van de Universiteit loopt uit de pas met de ontwikkeling in de Leidse studentengemeenschap

   Cleveringabijeenkomst 2016: Lezingen

 • Vaklezing: dhr. Jos Disselhorst: “Elektron paramagnetische resonantie” (EPR)-spectroscopie
 • Alumnuslezing over de samenwerking Universiteit Leiden met de LIS
 • Dhr. ing. D.W. Harms (Dick), directeur Leidse Instrumentmakers School (LiS), ‘Verleden, heden en toekomst van de Leidse Instrumentmakers school (LiS)’ Cleveringalezing

  Cleveringabijeenkomst 2017: Lezingen

 • Alumnuslezing: Drs M. den Dulk (1969): “Behandeling van oude ziektes met nieuwe medicatie”
 • Cleveringalezing: Prof.dr. M. Danhof: “Nieuwe Geneesmiddelen voor één Wereld”   
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud